Quintet de cordes de l'Orquestra Camerata XXI

Català
Imatge: