C.O.S.

Conjunto Orquestal Sinfónico (COS) · CAMERATA XXI
Jove Orquestra

A partir del Conjunt Orquestral Simfònic (C.O.S.) es vol oferir una continuació de formació artistica, cultural i social, per als alumnes que han començat participant de les Colònies Musicals que promou i organitza la Fundació.

Donar suport a tots els alumnes de música per a la seva formació és primordial. Amb aquesta idea volem que els alumnes puguin iniciar-se dins d'una formació simfònica i gaudir d'aquesta experiència.

Principalment, l'activitat està adreçada als alumnes de les escoles de música i conservatoris d'edats compreses entre els 13 i els 17 anys i que estiguin cursant el Grau Mitjà o acreditar el nivell acadèmic corresponent.