Inscripcions

Període d’inscripció: a partir del 1 de març de 2021 (Places limitades). Un cop cobertes les places, les inscripcions restaran en llista d'espera.

Com fer la inscripció
Omplir i enviar el formulari (Un cop enviat rebreu un e-mail de reserva de plaça)
Important: Si no rebeu el correu de confirmació, truqueu al telèfon 977.342005
 
Introdueix el teu nom
Introdueix els cognoms
Adreça del domicili
Imprescindible si es té més de 14 anys
Persona de contacte (pare, mare o tutors legals)
Autoritzo el meu fill/a a participar, amb els termes establerts, a l’activitat organitzada per CAMERATA XXI. Fundació Privada
També per cas d'urgències
Correu electrònic per rebre les comunicacions per e-mail
Novetats
Aquestes colònies regalem la samarreta (selecciona la teva talla) i encarregarem a un equip professional la realització del vídeo del concert. El preu del vídeo serà de 20 € (no inclòs a la matrícula). Feu la vostra reserva.

En general, tota l’activitat es regeix per la Legislació d’activitats amb infants i joves, en compliment del Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys. (DOGC núm.3902 de 11.06.2003) de la Generalitat de Catalunya (notificacions, assegurances...).

Les dades de caràcter personal que constin en aquest full de preinscripció podran ser incloses dins un fitxer informatitzat, la finalitat del qual serà la gestió administrativa de les activitats pròpies d’aquesta Fundació. Aquestes dades seran custodiades de conformitat amb el que preveu la Llei 15/1999 de 13 de desembre. El seu titular podrá exercir els drets d’accés, rectificació i/o cancel·lació previstos a la normativa d’aplicació.