Projecte i Objectius

La Fundació té per objecte:

  1. FOMENT I PROMOCIÓ DE LA FORMACIÓ INTEGRAL DELS ESTUDIANTS DE MÚSICA, mitjançant el tractament de continguts específics: organització de cursos, beques, col·laboració amb activitats i programes de les Escoles de Música i Conservatoris...
  2. FOMENT I PROMOCIÓ DE LA FORMACIÓ PERMANENT DELS NOUS PROFESSIONALS DE LA MÚSICA, mitjançant la creació d'una orquestra professional estable i el tractament de continguts específics: organització de cursos, beques, col·laboració amb activitats i programes de les Escoles de Música i Conservatoris...
  3. LA DIFUSIÓ CULTURAL I SOCIAL DE LA MÚSICA, mitjançant concerts, programes d'investigació, publicacions, concerts educatius i altres…