Presentació

CAMERATA XXI. Fundación Privada

CAMERATA XXI, Fundació Privada és una institució creada el març de l'any 2002 des de l'Associació "Conjunt Orquestral CAMERATA XXI", entitat pedagògica i cultural que neix a les comarques meridionals l'any 1990.

La fundació està inscrita al Registre de Fundacions amb el número 1712, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya i sotmesa a la llei 5/2001 de 2 de maig. També consta inscrita al Cens de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya amb el número 2650.