Tenim una missió: aportar a la comunitat tot el que estigui a les nostres mans i fer-ho amb projectes socials, educatius i culturals de qualitat.

Donar suport a les entitats, a les famílies, al sector més desafavorit i a l'educatiu en la seva important tasca pedagògica, tot permeten la participació i interacció entre la ciutadania, la cultura i el sector econòmic, desenvolupant-ne les relacions a través de les emocions i dels vincles més afectius. Col·laborar a partir del reconeixement i dels objectius mutus i les motivacions personals. 

 
 
 
 
 

CONCERTS

FAMILIARS

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

AJUDA UN

PROJECTE FENT

UN DONATIU

 

 

JOVE ORQUESTRA

COLÒNIES MUSICALS