Projecte i Objectius

CAMERATA XXI, Fundació Privada és una institució creada el març de l'any 2002 des de l'Associació "Conjunt Orquestral CAMERATA XXI", entitat pedagògica i cultural que neix a les comarques meridionals l'any 1991.

La fundació està inscrita al Registre de Fundacions amb el número 1712, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya i sotmesa a la llei 5/2001 de 2 de maig. També consta inscrita al Cens de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya amb el número 2650.

Camerata XXI Fundació privada està registrada amb el número 3534 en el Registre de Grups d’interès de Catalunya.

 

La Fundació té per objecte:

  1. FOMENT I PROMOCIÓ DE LA FORMACIÓ INTEGRAL DELS ESTUDIANTS DE MÚSICA, mitjançant el tractament de continguts específics: organització de cursos, beques, col·laboració amb activitats i programes de les Escoles de Música i Conservatoris...
  2. FOMENT I PROMOCIÓ DE LA FORMACIÓ PERMANENT DELS NOUS PROFESSIONALS DE LA MÚSICA, mitjançant la creació d'una orquestra professional estable i el tractament de continguts específics: organització de cursos, beques, col·laboració amb activitats i programes de les Escoles de Música i Conservatoris...
  3. LA DIFUSIÓ CULTURAL I SOCIAL DE LA MÚSICA, mitjançant concerts, programes d'investigació, publicacions, concerts educatius i altres…